Lesní koupaliště - Veřejné projednání

25.09.2017

Projekt: Revitalizace Lesního koupaliště

Období přípravy projektu: 1.9.2016 - 31.5.2017
Realizace projektu: 1.6.2017 - 31.10.2017
Celkové výdaje projektu: max. 8 000 000 Kč

Cíle projektu:

Oprava stávající vany a propojení s čistícím přírodním biotopem bez statutu veřejného koupaliště. Cílem této varianty je zachování možnosti koupání v dané lokalitě BEZ STATUTU VEŘEJNÉHO KOUPALIŠTĚ v režimu přírodního biotopu, který by se skládal z části určené pro koupání a z čistící laguny osázené speciálními rostlinami a řasami. Varianta počítá s opravou stávajícího dna a zdiva bazénové vany a zřízením biotopové čističky (nejlépe v horní části vodoteče nad nádrží Lesního koupaliště) v návaznosti na doporučení Rozhodnutí ONV v Liberci o stanovení pásma hygienické ochrany Jizerského potoka pro ZOO Liberec.


Veřejné projednání